Webinar Green Deal - Chemicals Strategy for Sustainability

In 2020 organiseerde de VVVF/VLK twee keer een webinar over de Europese Green Deal. Dit jaar zal de VVVF/VLK verschillende onderdelen daarvan belichten, de eerste is dit webinar over de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). 

Chemicals strategy for sustainability
Datum en tijdstip:
2021-04-20T14:00:00 2021-04-20T15:00:00
Locatie:
online
Adres:
MS Teams

Aanmeldperiode:

Programma

20-04-2021
14:00 - 14:15 uur Opening en Europese Green Deal
Jaitske Feenstra, directeur

• Circular economy action plan
• Extended producer responsibility
14:15 - 15:00 uur Veranderingen in stoffenwetgeving relevant voor VVVF- en VLK-leden
Jolanda Neeft, senior regulatory affairs advisor

Chemicals Strategy for Sustainability
• Essential use
• Mixture assessment factor (MAF)
• Grouping of chemicals
15:00 - 15:15 uur Afsluiting

Nieuwe elementen die de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) brengt: 

  • Essential use
  • Mixture assessment factor
  • Grouping of chemicals

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar de Chemicals Strategy for Sustainability gepubliceerd , een subplan van de Europese Green Deal. In deze strategie introduceert de Europese Commissie het concept van ‘essential use’ waarvoor op 7 januari 2021 al de eerste consultatie sloot. De MAF, mixture assessment factor, is een ander onderwerp dat is opgeworpen. De Europese Commissie wil uitzoeken hoe dit een plaats kan krijgen in REACH. De groepsgewijze beoordeling van chemische stoffen is bovendien een punt van aandacht.

Deelname is gratis voor de leden van de VVVF en VLK.
Het webinar duurt een uur, tot maximaal vijf kwartier.
Er is voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen.