Brancheorganisatie

De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) is opgericht in 1907. In de afgelopen honderd jaar is de VVVF uitgegroeid tot een eigentijdse, slagvaardige brancheorganisatie die ca. 90% van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie vertegenwoordigt. 

De VVVF werkt aan een gelijk speelveld voor de verf- en drukinktindustrie en ondersteunt de ledenbedrijven op het gebied van compliance, werkgeverschap, innovatie en verduurzaming.

De VVVF stimuleert de leden om verf en drukinkt op een veilige en duurzame manier te produceren en de functionaliteiten ervan te verbeteren.

OrganogramOrganogram
Thema's

De VVVF concentreert zich op de thema’s: wetgeving, arbeid, innovatie en duurzaam ondernemen. Elk thema wordt aangestuurd door een themagroep waarin vertegenwoordigers van ledenbedrijven zitten. De themagroep stelt jaarlijks een activiteitenprogramma op, legt het aan de leden voor ter vaststelling en bewaakt vervolgens de uitvoering door het VVVF-bureau. Het voorzitterschap van een themagroep valt in principe samen met het lidmaatschap van het VVVF-bestuur.

Secties

De ledenbedrijven zijn actief in verschillende marktsegmenten, zodat de VVVF een clustering kent in secties waar sectorspecifieke onderwerpen worden opgepakt: bouw, (druk)inkt, autoreparatie, marine, protective coatings, brandwerende coatings, wegen/wegmarkering. Secties zijn vertegenwoordigd in het bestuur. 
Verf en drukinkt zijn altijd onderdeel van een samengesteld eindproduct, of het nu een auto is, een woning of een krant. Ketensamenwerking is dan ook een belangrijk aspect binnen de VVVF. Er vindt regelmatig afstemming plaats met de ketenpartners.

Interesse in lidmaatschap

Europese samenwerking

De VVVF houdt zich bezig met het ondernemersklimaat in Nederland én Europa. Europese wet- en regelgeving vindt zijn oorsprong in de verschillende lidstaten, zodat de VVVF nauw samenwerkt met de volgende organisaties en de aangesloten zusterorganisaties:

CEPE Conseil Européen de l'Industrie des Peintures, des Encres d'Imprimerie et des Couleurs d'Arts
Sinds 1951 jaar is CEPE de Europese koepelorganisatie voor producenten en importeurs van verven, drukinkten en artistieke verven.
De VVVF is lid van CEPE en neemt actief deel aan verschillende werkgroepen.
EuPIA European Printing Ink Association
EuPIA, opgericht in 2003 binnen CEPE, geeft de drukinktbedrijven een stem op het Europese podium. Ledenbedrijven volgen de EuPIA Exclusion Policy, zelf ingesteld afspraken ten aanzien van het uitfaseren van stoffen die strenger is dan de wettelijke voorschriften. De Exclusion Policy helpt werknemers in de inktindustrie evenals in de grafische sector om veilig en gezond te werken. 
De VVVF is lid van EuPIA en tevens actief binnen de Europese drukinktorganisatie.
DUCC Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group
DUCC is tot stand gekomen op initiatief van o.a. CEPE, AISE (Europese koepelorganisatie voor zeep, wasmiddelen en reinigingsmiddelen) en FEICA (Europese koepelorganisatie voor de lijm- en kitindustrie). Binnen dit platform slaan de zogeheten ‘formuleerders’ de handen ineen voor hun belangen in de keten.

 

Historie VVVF in het kort

In 1907 werd de Vereniging van Verf- en Vernisfabrikanten opgericht door 27 verffabrikanten. Zorgen over de verslechterende economische ontwikkeling van de verfindustrie vormde de directe aanleiding.
In 1954 trad de VVVF toe tot CEPE, de Europese overkoepelende organisatie van verenigingen van de verf-, inkt- en kunstschilderverffabrikanten.
In 1974 sloten de drukinktfabrikanten zich aan bij de VVVF. De brancheorganisatie veranderde van naam en ging de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten heten. De afkorting bleef onveranderd VVVF.
In 1986 traden importeurs van verf en drukinkt toe tot de VVVF.
In 1994 werd de vereniging van de verfgroothandel, VVVH, geassocieerd lid.