Brancheorganisatie

De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) is een moderne brancheorganisatie met een lange historie. Het fundament is gelegd in 1907 en in de afgelopen honderd jaar is de VVVF uitgegroeid tot een eigentijdse, slagvaardige brancheorganisatie.

De VVVF werkt vanuit de volgende missie:

De VVVF werkt aan een gelijk speelveld voor de verf- en drukinktindustrie en ondersteunt de ledenbedrijven op het gebied van compliance, werkgeverschap, innovatie en verduurzaming.

De VVVF stimuleert de leden om verf en drukinkt op een veilige en duurzame manier te produceren en de functionaliteiten ervan te verbeteren.

OrganogramOrganogram
Thema's

De VVVF concentreert zich op de thema’s: wetgeving, arbeid, innovatie en duurzaam ondernemen. Elk thema wordt aangestuurd door een themagroep waarin vertegenwoordigers van ledenbedrijven zitten. De themagroep stelt jaarlijks een activiteitenprogramma op, legt het aan het bestuur voor ter vaststelling en begeleidt vervolgens de uitvoering door het VVVF-bureau. Het voorzitterschap van een themagroep valt in principe samen met het lidmaatschap van het VVVF-bestuur.

Secties

De ledenbedrijven zijn actief in verschillende marktsegmenten, zodat de VVVF een clustering kent in secties waar sectorspecifieke onderwerpen worden opgepakt: bouw, (druk)inkt, autoreparatie, marine, industrie, protective coatings, brandwerende coatings, wegen/wegmarkering. Secties zijn vertegenwoordigd in het bestuur. 

Verf en drukinkt zijn altijd onderdeel van een samengesteld eindproduct, of het nu een auto is, een woning of een krant. Ketensamenwerking is dan ook een belangrijk aspect binnen de VVVF. Er vindt regelmatig afstemming plaats met de ketenpartners.

Interesse in lidmaatschap

Europese samenwerking

De VVVF houdt zich bezig met het Nederlandse ondernemersklimaat, maar volgt ook de Europese ontwikkelingen. De VVVF is hiervoor aangesloten bij:

 CEPE

Conseil Européen de l'Industrie des Peintures, des Encres d'Imprimerie et des Couleurs d'Arts
Sinds 1951 jaar is CEPE de Europese brancheorganisatie voor producenten en importeurs van verven, drukinkten en artistieke kleuren. CEPE vertegenwoordigt de belangen van ongeveer 1.000 bedrijven in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. De VVVF is lid van CEPE en neemt actief deel aan verschillende werkgroepen binnen CEPE.

EuPIA 

European Printing Ink Association
EuPIA werd in 2003 opgericht als onderdeel van CEPE. EuPia geeft de drukinktbedrijven een stem op het Europese podium.

DUCC 

Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group
DUCC is tot stand gekomen op initiatief van o.a. CEPE, AISE (Europese brancheorganisatie voor zeep, wasmiddelen en reinigingsmiddelen) en FEICA (Europese brancheorganisatie voor de lijm- en kitindustrie). Binnen dit platform slaan de zogeheten ‘formuleerders’ de handen ineen voor hun belangen in de keten.

 

Historie VVVF in het kort

In 1907 werd de Vereniging van Verf- en Vernisfabrikanten opgericht door 27 verffabrikanten. Zorgen over de verslechterende economische ontwikkeling van de verfindustrie vormde de directe aanleiding.
In 1954 trad de VVVF toe tot CEPE, de Europese overkoepelende organisatie van verenigingen van de verf-, inkt- en kunstschilderverffabrikanten.
In 1974 sloten de drukinktfabrikanten zich aan bij de VVVF. De VVVF veranderde van naam en ging de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten heten. De initialen bleven onveranderd.
In 1986 traden importeurs van verf en drukinkt toe tot de VVVF.
In 1994 werd de vereniging van de verfgroothandel, VVVH, geassocieerd lid.