Deadline Informatieplicht nadert met rasse schreden

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven in de verf- en drukinktindustrie sinds 1993 om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. In 2019 staat een belangrijke verandering op stapel: bedrijven moeten voortaan aan de overheid rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen. Sommige ondernemingen binnen de VVVF-achterban zijn van deze informatieplicht vrijgesteld, anderen weer niet. Verf & Inkt Magazine vraagt aan Jos Lensink, energieconsultant bij adviesbureau BlueTerra Energy Expert, wat er voor de bedrijven verandert en hoe ze moeten handelen.

Jos Lenselink is ruim 25 jaar actief als energieconsultant. Momenteel werkt hij bij BlueTerra, adviesbureau voor energiebesparing en duurzame energie voor de industrie en grootzakelijke markt. Het adviesbureau werkt al jaren samen met brancheorganisaties, zoals de Federatie NRK (rubber en kunststof).

De afgelopen jaren zag Lenselink de houding van bedrijven om energie te besparen veranderen. "Ondernemingen zien nu veel meer het belang van energiebesparing. Door energie te besparen verdienen ze geld. Bovendien zijn bedrijven zich veel meer bewust van hun maatschappelijke rol. Duurzaam ondernemen is steeds belangrijker. Energiebesparing is hiervan een essentieel onderdeel."

Duurzaamheid staat ook centraal in het concept- Klimaatakkoord, dat in december 2018 verscheen. Het omvat honderden mogelijke verduurzamingsmaatregelen voor onder ander de sectoren energie, industrie, landbouw en transport. Hiermee kan Nederland in theorie de uitstoot van CO2 in 2050 met ten minste 49 procent terugdringen. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekenen momenteel de afspraken door op hun nut en kosten. Maar wat dit akkoord nu precies betekent voor de verf- en drukinktindustrie, is volgens Lenselink nog niet helemaal duidelijk. "Het gaat om een ontwerp. Het definitieve Klimaatakkoord moet zich nog uitkristalliseren. Toch moet de verf- en drukinktindustrie de komende jaren rekening houden met toenemende aandacht voor energiebesparing vanuit de overheid."

Jos Lenselink, energieconsultat Blue Terra Energy gaat in Verf&Inkt Magazine #50 over energiebesparende maatregelen en de effecten hiervan op de verf- en drukinktindustrie.