Een leven lang leren in de verf- en drukinktindustrie

De verf- en drukinktindustrie hecht veel waarde aan goed opgeleide werknemers. Een leven lang leren is noodzakelijk voor de medewerkers van zowel verf- en drukinktfabrikanten als schildersbedrijven. Want alleen vakbekwaam personeel maakt goede verfproducten en brengt deze op de juiste manier aan. In de opleidingen in kwestie staat de praktijk centraal.

Opleider Vapro: "De werkplek als leerplek"

Opleidingsinstituut VAPRO in Den Haag heeft samen met de VVVF de opleiding Verfvakman opgezet. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nieuw zijn in de verfbranche en nog weinig kennis hebben van het verfproductieproces. Maar ook ervaren medewerkers kunnen op deze manier hun kennis en vaardigheden opfrissen. De opleiding bestaat uit vijf delen: algemene theorie, grond- en hulpstoffen, verftechnologie, verfproductie en afvullen en verpakken. "Verder komen ook innovatie en duurzaamheid aan de orde. De docenten spelen in op de actualiteit, de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verven, alternatieve grondstoffen en de voor- en nadelen daarvan", zegt Jan Spier, manager trainingen bij VAPRO. Er zijn zes lesdagen, op verschillende locaties in het land - vaak bij een verffabrikant die zijn deuren openstelt - of incompany. "Het voordeel van deze constructie is dat je de theorie meteen kunt koppelen aan de praktijk. Het is een goede introductiecursus voor mensen die net in de verfindustrie zijn komen werken. Niet alleen voor productiemedewerkers, maar de opleiding is - in afgeslankte vorm - ook geschikt voor bijvoorbeeld mensen van indirect betrokken afdelingen, zoals sales of administratie. Het is immers voor alle medewerkers goed om op hoofdlijnen te weten wat er nu in je eigen bedrijf gebeurt."

Opleider ROVC: "Opleiden zonder ballast"

Techniekopleider ROVC uit Ede, al vijftig jaar een bekend opleidingsinstituut in de industrie, werd vorig jaar overgenomen door NCOI Groep. Sinds 1 juli voert ROVC de verfopleidingen van NCOI Techniek uit: een basisopleiding over verftechnologie en meer gespecialiseerde opleidingen over bindmiddelen, pigmenten en formuleren. Aansluiting bij de praktijk is een van de speerpunten van ROVC, sstelt productmanager Sander Fielt. "Opleiden is vooral zinvol als de nieuwe kennis en vaardigheden direct toepasbaar zijn in het dagelijks werk. Wat je vandaag leert, moet je morgen kunnen gebruiken. Onze docenten zijn professionals uit de sector en alle opleidingen en trainingen kennen een praktische insteek. Wij beschikken bijvoorbeeld over een practicumruimte van duizenden vierkante meters in Ede en Rotterdam." De verfopleidingen van ROVC zijn bedoeld voor mensen die werken ibj een verfproducent, coatingbedrijf, grondstofleverancier of onderhousorganisatie. "wij richten ons op medewerkers die nauw betrokken zijn bij de toepassing, bereiding of ontwikkeling van verfproducten of advies geven over verftechnologie. Minimaal mbo werk- en denkniveau is vereist. Het is handig als de deelnemers al enige ervaring in de verftechnologie of een scheikundige achtergrond hebben, maar dit is geen voorwaarde. "

Kijk voor meer informatie naar het artikel in Verf & Inkt Magazine #52.