Coatings Innovatiedag: Inspiratie voor verduurzaming uit natuur

Er is bij consumenten en bedrijven steeds meer behoefte aan duurzame producten, vertelde Ernst de Nobel van Ecocoatings en Schilders van nu. Hij was een van de sprekers op de Coatings Innovatiedag van 14 mei 2019 die in het teken stond van duurzaamheid. “Er is al veel gebeurd in onze industrie, maar er gaat nog veel meer gebeuren”, sprak dagvoorzitter Willem Karel in zijn openingswoord.

Ruim honderd deelnemers uit de industrie, wetenschap en overheid lieten zich op de Coatings Innovatiedag van de VVVF (verf en drukinkt) en VLK (lijmen en kitten) inspireren door de sprekers, standhouders en startups. Het tweejaarlijkse evenement vond plaats in De Tinfabriek te Naarden. Dagvoorzitter Willem Karel, directeur DAW Nederland en voorzitter van de VVVF-themagroep Innovatie, was te spreken over de variatie aan initiatieven die de revue passeerden.

Voorlopers
Ernst de Nobel maakt al jaren werk van duurzaam schilderwerk. En hij verdient er een goede boterham mee “Ik ben blijkbaar een voorloper”. Er is volgens hem dan ook steeds meer vraag naar duurzame producten. De Nobel riep de coatingproducenten daarom op nog meer duurzame producten te maken.
Een andere voorloper is Maurice Beijk, Rentmeester2050 bij wegenbouwer ReintenInfra. Hij waarschuwde voor de uitputting van de aarde als de mensheid zo doorgaat. Ook de coatingindustrie moet volgens hem nog meer werk maken van verduurzaming en circulariteit; de urgentie neemt toe. In zijn oplossingen grijpt Beijk sterk terug op de natuur, zoals de fotonische kristallen om lichtgolven te manipuleren. Vlinders maken deze kristallen van nature en hebben hiervoor geen kleurstof nodig.

Duurzaamheid laten zien
“Hoe kan de verfsector de positieve impact van coatings op de verschillende onderdelen van gebouwen nog beter laten zien aan stakeholders? Bedrijven moeten daar goed over nadenken”, stelde Jeanette Levels van advies- en ingenieursbureau LPB/SIGHT. Levels ging in op de manier waarop men de duurzaamheid van gebouwen kan meten. De verfsector laat volgens haar onvoldoende zien welke positieve impact coatings op de verschillende onderdelen van gebouwen wel hebben. “Laat niet alleen de milieukosten zien, maar veel meer de baten”, sprak ze tot slot.

Nieuwe vindingen
Tijdens de Coatings Innovatiedag konden de deelnemers zich ook informeren op de zeventien stands en tijdens de zeven pitches. Het biotechnologiebedrijf Hoekmine presenteerde bijvoorbeeld zijn bio-afbreekbare verf die op een muur ‘groeit’. De levende verf bestaat uit lichtgevende bacteriën, waardoor geen pigment nodig is. Andere pitches varieerden van de certificering van biobased materialen tot een nieuwe maalmolen en een natuurlijk mineraal als vervanger voor biocides.

Slotspreker op het evenement was Arjan Mol. Hij is hoogleraar aan de TU Delft waar hij de huidige ingenieurs het belang van corrosiemanagement bij brengt. Bovendien voert Mol veel onderzoek uit, onder andere met bedrijven uit de coatingindustrie.