VVVF vernieuwt Handleiding Etikettering

De VVVF heeft de Handleiding Etikettering vernieuwd, bestemd voor fabrikanten van verf, drukinkt, lijmen en kitten. Bedrijven kunnen de handleiding gebruiken bij het etiketteren en verpakken van hun producten. De VVVF actualiseerde het tweede deel van dit praktische hulpmiddel uit een serie van drie delen. De handleiding is beschikbaar voor aangesloten bedrijven.

De Handleiding Etikettering is grondig onder handen genomen. Bovendien zijn de verwijzingen naar oude wetgeving vervangen door de CLP-verordening EC 1272/2008. Daarnaast heeft de VVVF eisen van andere wetgevingen zoals de Biocidenverordening toegevoegd.

Drie delen
De volledige handleiding bestaat uit drie samenhangende delen. Deel één bevat de algemene leidraad (CEPE, de Europese koepelorganisatie voor de verf- en drukinktindustrie). In deel twee behandelt de VVVF de etiketteringsvoorschriften. Deel drie vertaalt de zogenoemde L-zinnen van die vrijwillige etikettering (CEPE).
Het vernieuwde deel twee vervangt de VVVF Etiketteringsgids van juni 2012. Voor VVVF-leden is het te downloaden van ledennet. Deel één en drie zijn te vinden op de website van de CEPE, waarvan VVVF-leden automatisch lid zijn.

Leden kunnen de Handleiding Etikettering downloaden van ledennet