Mengsel

Volg de acht stappen in het productieproces

R&D

Maak van verf en inkt je beroep

Stationshal station Arnhemv1470

Verf en inkt zijn overal aan het werk

Verf&Inkt Magazine

Edities 2019

Lees nu de laatste uitgave van Verf & Inkt Magazine met daarin: 

Interview: Theo Wemmers blikt terug op zijn eerste jaar als voorzitter VVVF pag. 14

Schilder van nu kan altijd aan de slag pag. 18

Foto-impressie bijeenkomst wetgeving en veilig werken pag. 22

Productenlijn BASF Coatings Services reduceert CO2-uitstoot in de keten pag. 32

Lees Verf & Inkt Magazine nr. 52 met : 

Interview: Bert Weckhuysen, wetenschappelijk directeur ARC CBBC, over groene bouwstenen voor verf en inkt pag. 14

Een leven lang leren in de verf- en drukinktindustrie pag. 18

VVVF levert input voor herziening richtlijn opslag gevaarlijke stoffen PGS15 pag. 22

Bedrijfsreportage: PLP Coatings viert 50-jarig jubileum pag. 32

Lees Verf & Inkt Magazine nr. 51 met : 

Interview: EuPIA-directeur Martin Kanert over veelzijdigheid drukinktindustrie p.14

Circulaire economie en verduurzaming in de ogen van hoogleraar Jan Jonker p.18

VVVF actualiseert handleiding etikettering p.26

Bedrijfsreportage Phoenix Coatings Zeewolde p.36

Lees Verf & Inkt Magazine nr. 50 met: 

Interview: lobbyist Frans van Drimmelen over succesvolle belangenbehartiging p.14

VVVF/VLK Coatings Innovatiedag in teken van duurzaamheid p.20

Deadline informatieplicht energiebesparing nadert met rasse schreden p.24

Bedrijfsreportage Sun Chemical Zaandam p.34