VVVF-VLK Trainingsdag Nieuwe regels voor productnotificatie

Bedrijven die gevaarlijke mengsels in Nederland op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht productinformatie aan te leveren aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Dat is onveranderd. Vanaf 1 januari 2021 gaan er echter nieuwe regels gelden voor het aanleveren van de productinformatie. Deze nieuwe regels staan centraal op deze trainingsmiddag.

Datum en tijdstip:
2020-09-15T12:30:00 2020-09-15T16:30:00
Locatie:
't Veerhuis Vergadercentrum
Adres:
Nijemonde 4
3434 AZ NIEUWEGEIN
Aanmeldperiode:

Voor deelname aan deze training vragen wij een vergoeding van € 50,- (p.p., excl. BTW). Deelname staat open voor leden van de VVVF, VLK en NVZ. In verband met het coronavirus is nog onbekend hoeveel mensen de bijeenkomst fysiek mogen bijwonen. Heeft u interesse om de bijeenkomst bij te wonen, stuur dan een bericht naar event@vvvf.nl.

Programma

12.00 uur Ontvangst en registratie, evt. lunch
13.00 uur Opening en welkom
Jolanda Neeft, VVVF
13.05 uur

Schets van wettelijk kader: CLP, Annex VIII (1st Amendment / Workability / 2nd Amendment)
Patrick Verhelle, COPRODES

13.45 uur Nederlands perspectief
Ronald de Groot, NVIC
De Groot beantwoordt de volgende vragen:
  • Hoe gaat het met de notificatie in NL? Hoe gaat het NVIC om met de data? Wat wordt er vanuit NL verwacht in de overgangsperiode?
  • Waar wordt de informatie voor gebruikt? Waarom is gedetailleerde informatie zo belangrijk? Hoe vaak wordt het NVIC gebeld over verfproducten? Wat zijn de voordelen van harmonisatie? (ten opzichte van huidige werkwijze).
14.30 uur Pauze
15.00 uur Praktische sessie
Patrick Verhelle, COPRODES
Verhelle laat op een praktische, inhoudelijke manier zien hoe een notificatie tot stand komt:
  • Hoe moet je een account aanmaken
  • Hoe kom je op de ECHA portal
  • IUCLID issues
  • Stap voor stap indienen van een online PCNnotificatie
  • Waar moet je specifiek op letten
  • S2S / Bulk / offline, etc.

Ook gaat hij in op aandachtspunten en valkuilen.

16.30 uur Vragen en sluiting

Heeft u vragen? Neem dan contact op met event@vvvf.nl.