VVVF/VLK Training PGS15/31 en ZZS

Verplichtingen uit PGS15 en PGS31 vragen de aandacht van veel bedrijven. Dat geldt ook voor de emissie van zeer zorgwekkende stoffen. Om de achterban hiervoor praktische handvatten te geven, organiseert VVVF/VLK deze training speciaal voor de ledenbedrijven.

Datum en tijdstip:
2019-07-04T10:00:00 2019-07-04T16:30:00
Locatie:
't Veerhuis Vergadercentrum
Adres:
Nijemonde 4
3434 AZ NIEUWEGEIN
Aanmeldperiode:

Voor deelname aan deze training vragen wij een vergoeding van € 50,- (p.p., excl. BTW). Deelname staat open voor leden van de VVVF, VLK en NVZ.

Programma

09.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Opening en welkom
Jolanda Neeft, VVVF
10.10 uur PGS15 in de dagelijkse praktijk en PGS15 in de Omgevingswet
Martin Kleijburg (senior milieuadviseur vergunningen), Royal HaskoningDHV
Gevaarlijke stoffen in verpakkingen moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. Maar wat mag er in die opslagvoorziening nog meer en wat is er niet toegestaan? Waar moet de tijdelijke opslag en werkvoorraden aan voldoen? Wat is gelijkwaardigheid en wat is gemotiveerd afwijken?
Tot slot wordt ingegaan op de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in relatie tot PGS15. Waarop kunt u anticiperen? 
11.10 uur Pauze
11.30 uur ZZS (zeer zorgwekkende stoffen)-emissie
Jean-Marc Abbing (adviseur chemicals management) en Jordy Hendrix (adviseur milieu- en luchtemissies) - Royal HaskoningDHV
De workshop start met een algemene inleiding van Jean-Marc Abbing. Hij vertelt wat ZZS en P-ZZS zijn en op welke wijze stoffendata behulpzaam kunnen zijn om deze te identificeren. De spreker gaat ook in op de eventuele rol van de branche daarin.
Daarna gaat Jordy Hendrix in op batchprocessen, zoals voor een aantal bedrijven is uitgevoerd. Batchprocessen zijn lastiger in kaart te brengen dan continuprocessen.
12.30 uur Lunch
13.30 uur ZZS (zeer zorgwekkend stoffen)-emissie [vervolg]
Jordy Hendrix (adviseur milieu- en luchtemissies) - Royal HaskoningDHV
Voor emissies van ZZS naar de lucht heeft Royal HaskoningDHV tientallen ZZS-studies uitgevoerd o.a. in de chemie, farmacie en in de brandstofketen in verschillende regio’s (van omgevingsdiensten) in Nederland. Hendrix gaat in op de minimalisatieverplichting op basis van ervaring en zal het volgende behandelen:
‐  Uitleg hoe minimalisatieverplichting verankerd zit in wetgeving
‐  Startpunt is vaak bepaling emissieconcentratie en/of -vracht (theoretisch of meting)
‐  Invulling minimalisatieverplichting via: a. bronaanpak (elimineren van de stof of substitutie), b. emissie-reducerende techniek
Ervaringen m.b.t. invulling omgevingsdiensten over nul-emissie. Kan dat wel?
15.00 uur Pauze
15.15 uur PGS31 Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
Wim Hagenbeek (HSE-consultant)
In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) verscheen in april 2018 de eerste definitieve versie van PGS 3. In oktober 2018 is een herziene versie gepubliceerd. Wim Hagenbeek presenteert hoe u deze PGS toepast en waaraan u moet denken als u te maken heeft met een PGS31-tankinstallatie. U hoort wat voor veel bedrijven de belangrijkste hiaten zijn met actuele gangbare eisen en hoe uw bedrijf van de vergunde situatie naar een nieuwe situatie kan komen, waarbij u aan de nieuwe eisen voldoet. Hierbij zal o.a. worden ingegaan hoe met oudere tanks om kan worden gegaan.
16.30 uur Vragen en sluiting

Heeft u vragen? Neem dan contact op met event@vvvf.nl.