Wetgeving

De verf- en drukinktindustrie volgt de Europese wet- en regelgeving op de voet. De VVVF houdt de leden up-to-date over geldende wet- en regelgeving en geeft handvatten voor de implementatie ervan. Ledenbedrijven vinden meer informatie over wet- en regelgeving op ledennet.

Stoffen

Verf- en drukinktbedrijven moeten ervoor zorgen dat een mengsel zo veilig mogelijk wordt geproduceerd, in de handel wordt gebracht en wordt gebruikt. 
Lees verder op ledennet over REACH
Lees verder op ledennet over CLP
Lees verder op ledennet over biociden

Productielocatie en transport

Het transport van verf- en drukinktproducten is aan strikte regels gebonden. Ook op de productielocatie moeten de zaken goed zijn geregeld.
Lees verder op ledennet over productielocatie
Lees verder op ledennet over transport

Overig

Kijk op ledennet voor meer wet- en regelgeving