Pensioen-opties

Er zijn verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Via een werkgever zijn de meest voorkomende vormen: op basis van beschikbare premie en op basis van opgebouwde dienstjaren en salaris.

Pensioen op basis van beschikbare premie (DC)
Het beschikbare premiepensioen wordt ook wel defined contribution (DC) genoemd. Werkgever en werknemer maken afspraken over de te betalen premie. Op basis van de beschikbare premie bouwen werknemers pensioen op. Het is voor de werknemer vooraf vaak niet zeker hoe hoog het pensioen is. De werkgever heeft met deze vorm controle over de kosten.

Pensioen op basis van salarisdiensttijd (DB)
De salarisdiensttijdregeling heet ook wel defined benefit (DB) of uitkeringsovereenkomst. De werkgever zegt een pensioen toe op basis van het salaris, het aantal dienstjaren en het afgesproken opbouwpercentage. De DB-regeling biedt werknemers zekerheid, omdat het opgebouwde pensioen (min of meer) gegarandeerd is.

Tussenvorm (CDC)
De twee bovengenoemde mogelijkheden worden wel gecombineerd in een tussenvorm: de collective defined contribution (CDC). Er worden dan zaken uit de beschikbare premieregeling en de salarisdiensttijdregeling gehaald.

Werknemers die vallen onder het Pensioenfonds PGB vinden meer informatie op mijnpgbpensioen.nl [met DigiD-login] of stel uw vraag aan de klantenservice: ks@pensioenfondspgb.nl.