VERF&INKT Magazine

Edities 2017

Redactieformule

Verf&Inkt magazine is een kwartaalmagazine van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten in Nederland (VVVF). De focus ligt op het informeren van VVVF-leden en andere belangstellenden/betrokkenen in het netwerk over technische- en maatschappelijk relevante ontwikkelingen in de verf- en drukinktsector. Verf&Inkt wil een opiniërend magazine zijn. Dat betekent dat van VVVF- standpunten afwijkende meningen niet uit het magazine geweerd worden.

Thema-edities of -specials

Verf&Inkt kent, vooral gezien de aard en de rol van de VVVF als niet commerciële uitgever, geen thema-edities of specials. Als belangenbehartiger van de verf- en drukinktindustrie richt het magazine zich op de ontwikkelingen in de branche. Daarnaast geeft de VVVF de digitale nieuwsbrief Verf&Inkt Netwerk uit met een overzicht van actuele nieuwsberichten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link. Ook zijn deze nieuwsberichten te volgen via twitter @verfeninkt.

Advertenties en Podiumpagina's

Sindskort biedt Verf&Inkt Magazine toeleveranciers de mogelijkheid om naast advertenties ook nieuwsberichten te publiceren in het Podium gedeelte, achterin het magazine. Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact op met Mooijman Marketing & Sales.

Bereik

Verf&Inkt Magazine wordt minimaal vier keer per jaar verspreid onder leden en relaties van de VVVF. Ook naar het middenkader, dat veelvoorkomende investeringsbeslissingen neemt. Hierdoor lezen in totaal meer dan 5.000 professionals in de verf- en drukinktindustrie het tijdschrift. Het magazine wordt positief gewaardeerd. De doelgroepen ervaren het dan ook als een need-to-read platform en verspreiden het tijdschrift in vele lagen van de organisatie, van directie tot en met de recepties. Daarnaast staat het magazine, inclusief advertenties, als bladerbare PDF op de VVVF-website, waardoor het bereik nog groter is.

Abonnement

Wie werkzaam is in de verf- en drukinktindustrie of op een andere wijze direct of indirect bij de verf- en drukinktindustrie betrokken is, kan in aanmerking komen voor een kosteloos abonnement op Verf&Inkt Magazine. Stuur hiervoor het Aanvraagformulier abonnement Verf&Inkt Magazine in. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van de VVVF.

Verschijningsdata 2017

  • Editie 42              16 maart 2017
  • Editie 43              15 juni 2017
  • Editie 44              28 september 2017
  • Editie 45              7 december 2017