Wat willen CDA, VVD, GL en D66 met de verf- en drukinktindustrie

Op 17 maart 2021 maakt Nederland de gang naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Verf&Inkt Magazine vroeg de woordvoerders economische zaken van een aantal politieke partijen naar hun plannen met de verf- en drukinktindustrie in ons land. Het CDA, de VVD, Groen Links en D66 reageerden uitvoerig.

MUSTAFA AMHAOUCH (CDA), woordvoerder economische zaken, buitenlandse handel en infrastructuur
“Het CDA heeft het belang van familiebedrijven én de maakindustrie hoog op de politieke agenda gezet. Zie de motie waarin ik de regering steun vroeg voor de maakindustrie. Dat leidde tot de ‘Industrievisie 2050’ van Wiebes. De toegevoegde waarde van de maakindustrie is enorm. Hier verdienen we in Nederland het geld mee. Ook de innovaties komen hier vandaan. De verfindustrie speelt bovendien een cruciale rol in de verduurzaming van de samenleving. Denk aan de coatings voor elektrische bussen en windmolens, maar ook aan de verf voor de miljoen nieuwe woningen die we de komende tien jaar willen gaan bouwen.”

HÜLYA KAT (D66), woordvoerder economische zaken, binnenlandse zaken, justitie en veiligheid, sociale zaken en werkgelegenheid en defensie.
“Kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven zijn de motor van onze werkgelegenheid. Daarnaast ontstaan juist bij deze bedrijven nieuwe producten en ideeën. De verf- en drukinktindustrie staat met de eisen aan kwaliteit, duurzame grondstoffen en duurzame productieprocessen de komende jaren voor grote uitdagingen. [..] Er is een stijgende vraag naar duurzame en circulaire producten. Door koploper te zijn in kwaliteit en duurzaamheid kan de Nederlandse maakindustrie zich onderscheiden en duurzaam groeien.”

THIERRY AARTSEN (VVD), woordvoerder ondernemers, mkb en familiebedrijven.
“Regels stapelen zich op. Vaak met goede bedoelingen bedacht, maar vooral voor de grotere ondernemingen. Negentig procent van de Nederlandse bedrijven heeft echter minder dan tien mensen in dienst. Alles wat wij in Den Haag bedenken komt bij deze ondernemers op het bordje. Daarom wil de VVD dat voor iedere nieuwe regel een oude verdwijnt. Ook moet de overheid om de paar jaar onderzoeken of alle regels nog wel nodig zijn.”

LAURA BROMET (GROENLINKS), woordvoerder economische zaken, landbouw, natuur & voedselkwaliteit, water en economische zaken.
“Het midden- en kleinbedrijf is de banenkampioen van Nederland! De verf- en inktindustrie is belangrijk en vormt bijna altijd een keten met andere bedrijven. Heel veel andere bedrijven maken gebruik van deze industrie en dus is het een belangrijke factor in onze economie. [..] Kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven zijn de motor van onze werkgelegenheid. Daarnaast ontstaan juist bij deze bedrijven nieuwe producten en ideeën.“

Lees de volledige reacties en een analyse van alle partijen op de industrie in de maarteditie van Verf & Inkt Magazine.