RECOAT Kick-off bijeenkomst

In september starten de VVVF en VLK samen met Wageningen Food & Biobased Research het project RECOAT. Op de kick-off bijeenkomst krijgt u een goed beeld van de actuele stand van zaken van biobased. U kunt dat verdiepen door als deelnemer aan het RECOAT-project concreet aan de slag te gaan met de aangeboden biobased-monsters en ze te testen in uw eigen producten. U hoort er meer over op de kick-off bijeenkomst.

RECOAT_vk
Datum en tijdstip:
2024-09-26T13:00:00 2024-09-26T17:00:00
Locatie:
Wageningen Food & Biobased Research
Adres:
Bornse Weilanden 9 (Gebouw Phenomea)
6708 WG Wageningen
Aanmeldperiode:

Programma

26-09-2024
12:30 - 13:00 uur Ontvangst en registratie
13:00 - 13:30 uur Welkom en toelichting biobased coatings-project RECOAT
Jeroen Hagman, regulatory & public affairs VVVF/VLK
13:30 - 14:30 uur Biobased grondstoffen - introductie en toepassing
Jacco van Haveren, Wageningen Universiteit
14:30 - 15:00 uur Alternatieve grondstoffen voor de coatingssector
Rolf Blaauw, Wageningen Universiteit
15:00 - 15:30 uur Pauze
15:30 - 15:40 uur Toepassing biobased grondstoffen
[volgt]
15:40 - 16:30 uur Pitches van biobased grondstoffen
Diverse leveranciers / agribedrijven met een 5 minuten-pitch
16:30 - 16:45 uur Vragen
16:45 - 17:30 uur Afsluiting en borrel

Wat en waarom
Op weg naar een circulaire en CO2-arme coatingsindustrie is de transitie naar duurzaam geproduceerde hernieuwbare grondstoffen een relevante route. Er is al veel kennis in de sector aanwezig, maar deelname biedt met name mkb-bedrijven de mogelijkheid om de laatste ontwikkelingen te leren kennen. En om er concreet mee aan de slag te gaan middels de monsters die ter beschikking worden gesteld.

Kennisdelers
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit (dr. Jacco van Haveren, dr. Rolf Blaauw) en leveranciers (o.a. GFBiochemicals, Cargill, Chaincraft en anderen).
Als gevolg van de jarenlange ervaring met onze sector hebben de onderzoekers van Wageningen Universiteit een uitstekend overzicht van de huidige en toekomstige ontwikkelingen aangaande biobased componenten voor de verf-, inkt-, lijm- en kitindustrie. Ook grote en kleinere leveranciers dragen in dit project bij door hun kennis te delen en monsters beschikbaar te stellen.

Voor wie
Laboranten, R&D-personeel en chemisch onderlegde geïnteresseerden die werkzaam zijn bij verf-, inkt-, lijm -of kitbedrijven. In dit project is er in het bijzonder aandacht voor mkb-ondernemingen en nieuwkomers in de branche. Veel kennis van biobased grondstoffen of de coatingtechnologie is daarom geen vereiste.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor dit project heeft het Ministerie van LNV subsidie toegekend uit het Kennis op Maat-subsidieprogramma.

Verdiepingsworkshops 
Na de kick-off bijeenkomst kunnen deelnemers hun kennis verdiepen door als deelnemer aan het RECOAT-project concreet aan de slag met de aangeboden biobased-monsters. De drie workshops zijn gepland op:
- 20 november 2024 – verdiepingsworkshop
- 21 maart 2025       – verdiepingsworkshop
- indien van toepassing aan de slag met de monsters in eigen bedrijf
- 2e kwartaal 2025  – slotbijeenkomst

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de VVVF/VLK 

Afbeelding WUR keten RECOATVan grijs naar groen: met RECOAT willen we de overstap van fossiele ingrediƫnten naar bio-based alternatieven helpen versnellen.