Interview met Omgevingsdiensten over potentieel zeer zorgwekkende stoffen

 Wat verwacht de overheid? - Naast ruim 2.100 zeer zorgwekkende stoffen kent Nederland 356 potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Deze twee categorieën hebben een andere juridische status, maar dat maakt in de praktijk weinig uit voor het toezicht en de handhaving. VVVF-leden voelen zich overvraagd. Het advies van de omgevingsdiensten: ga met ons in overleg. 

Wat verwachten omgevingsdiensten nu precies van verf- en drukinktproducenten die werken met potentieel zeer zorgwekkende stoffen (pZZS)? “Bedrijven met een milieuvergunning moeten eens in de vijf jaar een vermijdings- en reductieprogramma aanleveren. Wij verwachten dat ze dit programma ook toepassen op pZZS”, zegt Ronald van Ieperen, programmaleider Omgevingsvergunningen bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit is de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland, dertien gemeenten in de regio Rijnmond en voor de zwaardere bedrijven in de provincie Zeeland.

“Dat betekent dat ze moeten analyseren welke pZZS er gebruikt worden of vrijkomen tijdens het productieproces, welke emissies er zijn en in welke hoeveelheden”, vult Marcel Rietberg aan, hoofd afdeling Omgevingstaken van de Omgevingsdienst West-Holland, die werkt voor de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noorden van Zuid-Holland. “Ook moeten ze onderzoeken of er veiligere alternatieven zijn. Zijn die er niet? Dan is het zaak de veiligheid van de medewerkers te waarborgen bij het gebruik en de opslag van de stoffen én maatregelen treffen om de emissies naar de lucht tot het minimum te beperken.”
In de praktijk zijn deze eisen nagenoeg dezelfde als die worden gesteld aan erkende ZZS. Volgens Van Ieperen komt dit voort uit het beleid dat de provincie Zuid-Holland sinds december 2019 voert, dat inhoudt dat de industrie ook de uitstoot van pZZS tot het minimum moet beperken.

Bovenwettelijke eis volgens VVVF

De verwachting van Omgevingsdiensten dat bedrijven jaarlijks een vermijdings- en reductieprogramma aanleveren voor potentieel zeer zorgwekkende stoffen (pZZS) is volgens de VVVF een bovenwettelijke eis. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sprak zich 29 september 2023 hierover uit in een Kamerbrief als reactie op de motie Klaver c.s. Uiteraard is het belangrijk om binnen het bedrijf te weten welke pZZS-stoffen het gebruikt, maar ze gelijk stellen aan ZZS is disproportioneel als driekwart van de pZZS uiteindelijk niet op de ZZS-lijst komt. Als de Omgevingsdienst dit wel eist, is het raadzaam een onderbouwing per pZZS-stof te vragen.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #69