Interview met Wouter Mooij over 125-jarig jubileum Eisma’s Schildersblad

Eisma’s Schildersblad beleeft dit jaar zijn 125e jaargang. Het Geïllustreerd Schildersblad van de Leeuwarder W.A. Eisma groeide uit tot een onafhankelijk kennisplatform voor professionals uit de schilders- en onderhoudsbranche. “Wij staan voor verdiepende vakinformatie en volgen de ontwikkelingen binnen de sector en de verfindustrie op de voet”, zegt hoofdredacteur Wouter Mooij.

'Geen vak waar meer gekampt wordt om boven den collega uit te munten dan in het schildersvak’ stond begin 1899 op de voorpagina van het eerste nummer van het Geïllustreerd Schildersblad. En: ‘We merken op, hoe ieder tegenwoordig probeert iets anders te maken dan het alledaagse gewone verven, zich waagt dan op decoratief gebied. In vele gevallen zelfs te vroeg en te veel, wijl het gewone werk, dat zoo nuttig is het in zijn geheimen te kennen, daardoor vaak verwaarloosd wordt.’

Het was volgens Leeuwarder W.A. Eisma (1869-1948) dan ook tijd voor kwaliteit, schrijft hoofdredacteur Wouter Mooij van Eisma’s Schildersblad in het voorwoord van het jubileumnummer dat in september verscheen. [..]

De eerste schilders waren al in de middeleeuwen actief. Ze waren lid van een gilde en de meesterschilder werkte met zijn gezellen aan het onderhoud van gebouwen. Verder brachten schilders het heraldisch wapen van een familie of stad op wapenschilden aan. Hier komt de naam schilder vandaan.

Het vak van huisschilder, zoals wij nu kennen, kwam eind 19e eeuw in Nederland op. Aanvankelijk richtten ze zich vooral op het schilderen van muren, kozijnen en dergelijke. De gegoede burgerij kon echter steeds meer geld besteden en huurde net als de adel schilders in om huizen ook van binnen te decoreren. Op het platteland legden eveneens meer huisschilders zich toe op decoratiewerk om extra te verdienen.

“Ze hadden volgens Eisma echter niet genoeg kennis en kunde”, vertelt Mooij. “Daarom werd het volgens de grondlegger tijd voor kwaliteit. Niet alleen voor het reguliere schilderwerk, maar ook voor decoratieklussen.” W.A. Eisma verzamelde vanaf het begin vakkundige (freelance) medewerkers om zich heen die tot op dag van vandaag borg staan voor artikelen met kennis en inhoud die de vakschilder ondersteunen om het werk zo goed mogelijk uit te voeren.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #69