Handreiking Gelijkwaardigheid PGS  

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) kent het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat houdt in dat bedrijven voor andere maatregelen kunnen kiezen dan de richtlijnen voorschrijven – onder de voorwaarde dat het alternatief gelijkwaardig is. Maar wat gelijkwaardigheid nu precies is en hoe je dat aantoont, was tot nu toe niet duidelijk. Een nieuwe handreiking brengt daar verandering in en werkt als routekaart voor ondernemers.

“Soms hebben bedrijven legitieme redenen om alternatieve maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld omdat de originele maatregel te kostbaar is of niet past bij hun specifieke omstandigheden. Of omdat de situatie historisch anders is gegroeid of omdat ze juist gebruikmaken van innovatievere methoden”, zegt Alwin van Aggelen, de zelfstandig risicomanagementconsultant die betrokken was bij het schrijven van de handreiking.

Alternatieve oplossingen zijn toegestaan zolang deze gelijkwaardig zijn, aldus hoofdstuk 8 van iedere PGS. De handreiking bevat een stroomschema, dat bedrijven helpt om de gelijkwaardigheid van hun alternatieve maatregel systematisch te onderbouwen en aan te tonen. Het is een routekaart, een logisch beslisdocument. De Handreiking Gelijkwaardigheid is een hulpmiddel voor beide partijen om in bestaande en nieuwe situaties gelijkwaardigheid te kunnen vaststellen.

Evaluatie als input voor bezinning

Jolanda Neeft, projectleider wetgeving bij de VVVF/VLK, zit sinds 2021 namens Mengend Nederland/het bedrijfsleven in de PGS-programmaraad, de sturende raad van alle PGS-teams. Aanleiding voor haar was het ongenoegen van industrievertegenwoordigers in de PGS-teams bij non-consensuspunten. Bij de totstandkoming van een PGS (publicatiereeks gevaarlijke stoffen) zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals de Arbeidsinspectie, brandweer, omgevingsdiensten, industrievertegenwoordigers, en anderen. Als de visies in de PGS-teams haaks op elkaar stonden, bleek het erg lastig om met alle betrokkenen toch tot een oplossing te komen.

Onder voorzitterschap van Jolanda Neeft hebben alle betrokkenen gewerkt aan de Handreiking Gelijkwaardigheid. "In het project hebben alle deelnemers zich constructief ingezet. Dat leidde soms tot pittige discussies, maar ook tot een mooi resultaat wat veel toegevoegde waarde heeft voor industrie en overheden", aldus Neeft. De Handreiking Gelijkwaardigheid wordt t.z.t. gepubliceerd op PGS-website.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #66