Coatings care

Het wereldwijde initiatief Coatings Care streeft naar voortdurende verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en het geven van informatie hierover. Voor de verf- en drukinktindustrie in Nederland is het een belangrijk instrument om invulling te geven aan duurzaam ondernemen. 

Benchmark

In het kader van Coatings Care verzamelt de VVVF jaarlijks 'performance indicators' bij de ledenbedrijven over aspecten als ziekteverzuim, gevaarlijke stoffen, emissie van oplosmiddelen, bedrijfsafval, productontwikkeling en training. 
De benchmark-rapportage (alleen voor leden) voorziet ondernemers van concrete kengetallen op grond waarvan ze hun duurzaamheidbeleid kunnen aanscherpen. Hiernaast is een serie grafieken opgenomen uit de benchmark.

Goede praktijken
De best practices van Coatings Care geven bedrijven inspiratie en handvatten bij hun inspanning op het gebied van duurzaam ondernemen. Lees verder over: verfrecycling en -hergebruik , biobased , energiebesparing

Coatings Care - ziekte en VGM-scholing.JPG

Coatings Care - afval en energie.JPG