VVVF_De la Court

AkzoNobel vindt belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau belangrijk

Raymond de la Court - Managing Director Benelux Deco Paints, AkzoNobel

VVVF_Jessurun

Het lidmaatschap ontzorgt mij. Het scheelt mij veel uitzoekwerk!

Anja Jessurun - Directeur Norway Coatings BV

VVVF_Robert de Groot

De VVVF geeft mij advies en ondersteuning als ik dat nodig heb

Robert Groot - Hempel The Netherlands BV

De VVVF

De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) is al meer dan 100 jaar dé brancheorganisatie voor de Nederlandse verf- en drukinktindustrie. De VVVF vertegenwoordigt met 75 leden en 30 buitengewone leden ca. 90% van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie. Bij deze bedrijven werken in totaal ruim 4.600 personen.

Brancheorganisatie

De VVVF behartigt de belangen van de verf- en drukinktbedrijven in Nederland. De brancheorganisatie biedt bedrijven een platform waar leden en externe relaties elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. De VVVF zorgt ervoor dat leden op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de verf- en drukinktindustrie.
Lees verder over de VVVF

Bestuur

Het bestuur bepaalt de koers en prioriteitstelling van de brancheorganisatie. Het bestuur is representatief voor alle leden. Zowel grote en kleine bedrijven kunnen zich erin herkennen, evenals producten en importeurs van verf en drukinkt. De bestuursleden worden benoemd door VVVF's Ledenvergadering.
Lees verder over het VVVF-bestuur

Bureau

Het VVVF-bureau zorgt voor de uitvoering van de activiteitenplannen en houdt de vinger aan de pols bij ontwikkelingen die impact hebben op de verf- en drukinktindustrie. De medewerkers geven ondersteuning en advies aan de ledenbedrijven en onderhouden de contacten met relaties in het netwerk.
Lees verder over het VVVF-bureau