Duurzaam

De verf- en drukinktindustrie heeft duurzaam ondernemen hoog op de agenda staan. De VVVF maakt de leden vertrouwd met de verschillende facetten van duurzaam ondernemen en ondersteunt bij de implementatie ervan. Ledenbedrijven vinden meer informatie over verduurzaming op ledennet.

Coatings Care

Coatings Care is een wereldwijd initiatief van de verf- en drukinktindustrie. Het staat voor het streven naar voortdurende verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Lees verder over Coatings care.

Goede praktijken

De best practices van Coatings Care geven bedrijven inspiratie en handvatten bij hun inspanning op het gebied van duurzaam ondernemen.
Lees verder over verfrecycling en -hergebruik - biobased energiebesparing

Duurzaam onderhoud

Een jaar uitstel van onderhoud aan gebouwen of objecten kan tot forse schade leiden met als gevolg dure reparaties. Duurzaam onderhoud is dan ook belangrijk. 
Lees verder over duurzaam onderhoud en het Milieulabel Schilderproject.