Producten en veiligheidsinformatie

Het ene product is het andere niet. Download hieronder de veiligheids-, gezondheids- en milieu-informatie over de verschillende producten. De informatie is indicatief voor de productgroep en geeft derhalve geen exacte instructie voor een specifiek product. Kijk daarvoor in het veiligheidsinformatieblad van het desbetreffende product. Deze kunt u downloaden via deze website.