Producten

Het ene product is het andere niet. Lees hieronder de veilgheids- gezondheids- en milieuvoorschriften van de verschillende producten.Vermelde gegevens zijn indicatief voor de productgroep en geven derhalve geen exacte informatie over een specifiek product. Wij verwijzen u daarvoor naar het veiligheidsinformatieblad van het desbetreffende product, Deze kunt u downloaden via deze website. Heeft u vragen of twijfelt u nog? Neem contact op met uw verfleverancier voor deskundig advies.

 Meer weten over verf en inkt? Klik dan hier.