Diensten

De VVVF biedt de aangesloten bedrijven praktische ondersteuning met de helpdesk. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van een aantal concrete diensten, waaronder deelname aan sectorgroepen, medailles bij jubilea van medewerkers, en de standaard leverings- en verkoopvoorwaarden.

Sectorgroepen

Binnen de VVVF zijn er sectorgroepen die regelmatig bijeen komen. Het VVVF-kantoor zorgt bovendien voor regelmatige afstemming met de ketenpartners. De sectoren zijn: Sectie Inkt, Sectie Marine, Sectie Bouw, incl. DHZ, Sectie Protective coatings en brandwerende coatings, Sectie Wegen/wegmarkering, Sectie Autoreparatie, Sectie Industrie.

De infrastructuur voor branchemanagement stelt de VVVF ook ter beschikking aan andere brancheorganisaties in gerelateerde industrietakken.

Medailles en getuigschriften

De verf- en drukinktindustrie biedt aantrekkelijke banen. Medewerkers blijven dan ook vaak lang werkzaam in de sector. Als medewerkers een jubileum bij een aangesloten bedrijf bereiken, kan de werkgever een medaille en getuigschrift aanvragen bij de VVVF. Meer informatie vinden leden op ledennet evenals het aanvraagformulier voor een medaille. Lees verder op ledennet

Garantie op schilderwerk

De VVVF heeft samen met OnderhoudNL garantievoorwaarden ontwikkeld voor schilderwerk. Lees verder over het gebruik hiervan.

Verkoopvoorwaarden

De VVVF heeft uniforme leverings- en verkoopvoorwaarden ontwikkeld die de leden kunnen hanteren. Deze kunnen leden downloaden via ledennet.