Arbeid

De VVVF zet zich in voor een moderne cao met aandacht voor flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook arbeidsomstandigheden en veilig werken staan hoog in het vaandel. Ledenbedrijven vinden meer informatie over veilig en gezond werken op ledennet.

Arbeidsvoorwaarden

De VVVF overlegt met de FNV, CNV en De Unie over arbeidsvoorwaarden (incl. pensioenen) in de verf- en drukinktindustrie. De afspraken worden vastgelegd in een cao.

Lees verder op ledennet over arbeidsvoorwaarden / cao
Lees verder op ledennet over pensioen

Veilig werken

Veilig en gezond werken is een belangrijke pijler in de verf- en drukinktindustrie. De VVVF heeft met FNV, CNV en De Unie een arbocatalogus ontwikkeld en neemt deel aan Veiligheid Voorop.

Lees verder op ledennet over arbeidsomstandigheden
Lees verder op ledennet over het veiligheidsbeheerssysteem

Opleidingen

Verf- en drukinktbedrijven hechten waarde aan goed opgeleide werknemers. De opleidingsinstituten VAPRO en NCOI Techniek hebben opleidingen ontwikkeld, die speciaal zijn bestemd voor werknemers in de verf- en drukinktindustrie.

Lees verder over opleidingen