de la court Breed

Akzonobel vindt belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau belangrijk

Raymond de la Court - Managing Director Benelux Deco Paints, AkzoNobel

20140702_121532v1470

Het lidmaatschap ontzorgt mij. Het scheelt mij veel uitzoekwerk!

Anja Jessurun - Directeur Norway Coatings BV

VVVF_Bestuur_69v1470

De VVVF geeft mij advies en ondersteuning als ik dat nodig heb

Robert Groot - Hempel The Netherlands BV

De VVVF

De VVVF is al meer dan 100 jaar dé brancheorganisatie voor de Nederlandse verf- en drukinktindustrie. Leden zijn verf- en drukinktfabrikanten en -importeurs die actief zijn op de Nederlandse markt. Ook andere bedrijven die belang hebben bij de industrietak zijn aangesloten bij de VVVF. Denk hierbij aan groothandelaren, leveranciers van grondstoffen, machines of diensten. De brancheorganisatie telt ca. 75 leden en 30 buitengewone leden. Bij deze bedrijven werken in totaal ruim 4.600 personen. De VVVF vertegenwoordigt circa 90% van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie.

 

Brancheorganisatie

De VVVF behartigt de belangen van de verf- en drukinktbedrijven in Nederland. De brancheorganisatie biedt bedrijven een platform waar leden en externe relaties elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. De VVVF zorgt ervoor dat leden op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de verf- en drukinktindustrie.
Lees verder over de VVVF

Bestuur

Het bestuur bepaalt de koers en prioriteitstelling van de brancheorganisatie. Het bestuur is representatief voor alle leden. Zowel grote en kleine bedrijven kunnen zich erin herkennen, evenals producten en importeurs van verf en drukinkt. De bestuursleden worden benoemd door VVVF's Ledenvergadering.
Lees verder over het VVVF-bestuur

Bureau

Het VVVF-bureau zorgt voor de uitvoering van de activiteitenplannen en houdt de vinger aan de pols bij ontwikkelingen die impact hebben op de verf- en drukinktindustrie. De medewerkers geven ondersteuning en advies aan de ledenbedrijven en onderhouden de contacten met relaties in het netwerk.
Lees verder over het VVVF-bureau