Privacyverklaring

De gegevens die u via de site veiligmetverf.nl of coatingsds.nl hebt ingevoerd worden opgenomen in de database van van coatingsds.nl. 

Ten einde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web) servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. 

De gegevens worden met groots mogelijke zorg behandeld en nooit aan derden verkocht of aan derden ter beschikking gesteld. 

Indien u uw gegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met het bureau van de VVVF/VLK/VVVH info@vvvf.nl