Beeldvorming

De Nederlandse verf- en drukinktindustrie is een duurzame en innovatieve bedrijfstak, die ook een belangrijke economische bijdrage levert. De VVVF telt in totaal 54 productiebedrijven en 27 importeurs. Deze bedrijven leveren samen werkgelegenheid op aan zo’n 4.600 mensen. De VVVF vertegenwoordigt ca. 90% van de bedrijfstak.

Verf & Inkt

Verf en drukinkt spelen in onze leefwereld een belangrijke, maar vaak onopgemerkte rol. Jarenlang biedt een dunne laag verf bescherming aan het tuinhek, maar ook aan monumentale panden, schepen en bruggen. Daarnaast verfraait verf onze omgeving.
Drukinkten leveren een belangrijke bijdrage aan communicatie. Denk aan posters, folders of verpakkingen van voedsel of wasmiddelen.
Lees verder over verf en inkt.

Projecten

Al eeuwenlang leveren verf en drukinkt een bijdrage aan onze maatschappij. Denk aan de boekdrukkunst die tot een groei aan boeken leidde en tot een toename van kennis onder de bevolking. Verf heeft Nederland op de kaart gezet door de beroemde werken van onze schilders, als Van Gogh en Rembrandt. Maar ook praktisch gezien zijn verf en drukinkt onmisbaar: ze zorgen voor bescherming en verfraaiing en maken communicatie mogelijk.
Bekijk hier inspirerende projecten.

 

Jongeren

Jongeren staan al vroeg voor keuzes die bepalend zijn voor hun studie en loopbaan. VVVF-leden laten jongeren al vroeg kennis maken met de wereld van verf en inkt door gastlessen te geven of leerlingen een stage te bieden. Stichting C3 biedt scholen en bedrijven hierbij advies en ondersteunend materiaal.
Lees verder op de website van C3.